OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

KEHITYKSEN KÄRJESSÄ

Vahvan kehittämistoiminnan päämääriä ovat asiakkaan tyytyväisyys sekä kuntoutuksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Kehittämistoiminnan painopisteitä ovat ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus sekä kotiuttava jatkohoito ja kuntoutus. Myös muistisairaiden ja hänen omaisensa kuntoutumisesta on saatu hyviä tuloksia. Alan uusin asiantuntijatieto ohjaa toimintaa. Säätiöllä on useita yhteistyökumppaneita.

Esimerkkejä kehittämistoiminnasta

  • Suomen ensimmäinen WELMED-toimintakykylaboratorio, "KunnonStartti"
  • Post Acute RAI (Resident Assessment Instrument) tietojärjestelmän käyttöönotto ensimmäisenä Suomessa
  • Muistisairaiden kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus (mm. Kelan rahoittama verkostohanke yliopistoyhteistyössä)
  • Iäkkään lonkkamurtumapotilaan turvallinen kotiutuminen -kehittämishanke
  • Senioreille suunniteltu kuntosali, joka on varustettu älykorteilla toimivin laittein
  • Ikäihmisten ulkoliikuntapuisto
  • Akuutista sairaudesta toipuvien ja kuntoutusosastolta kotiutuvien iäkkäiden ihmisten ravitsemusinterventio