OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

SAIRAALATASOINEN JATKOHOITO JA KUNTOUTUS

Helsinkiläiset potilaat tulevat sairaalatasoiseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen HUS:n sairaaloista tai Helsingin päivystyssairaaloista akuutin sairauden, leikkauksen tai vamman jälkeen. Lähetteet Oulunkylän kuntoutussairaalaan tulevat Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston hoitokoordinaattoreiden kautta. 

Moniammatillinen kuntoutustiimimme on erikoistunut geriatriseen kuntoutukseen, ja hoitojakson jälkeen potilaat palaavat takaisin kotiin tai entiseen hoitopaikkaansa. Asiantunteva ja kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus ovat turvallisen ja onnistuneen kotiututumisen edellytys. Sairaalatasoista hoitoa annetaan viihtyisillä osastoillamme sairaalan 2. ja 3. kerroksessa lämminhenkisessä, kuntoutumista edistävässä ilmapiirissä.

Sairaalatasoiselle jatkohoito- ja kuntoutusjaksolle voi paikkatilanteen salliessa päästä myös itsemaksavana. Hoitopäivämaksu määräytyy hoidon ja kuntoutuksen tarpeen perusteella.

Jatkohoito- ja kuntoutusjaksolla olevat voivat hyödyntää monipuolisia palveluja sekä jakson aikana että kotiutumisen jälkeen.