OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

SOTAINVALIDIEN JA -VETERAANIEN PALVELUT

Oulunkylän kuntoutussairaala tarjoaa sotainvalideille ja veteraaneille laitos-, päivä- ja avokuntoutusta.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Oulunkylän kuntoutussairaalalla on pitkät perinteet sotiemme veteraanien hoidossa ja kuntoutuksessa.

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Yleinen terveydentilan tarkastus

 

SOTAINVALIDEILLE JA VETERAANEILLE TARJOTTAVAT PALVELUT OVAT MONIPUOLISIA: 

  • Lääkärin tulotarkastus ja loppuarviointi jatkosuosituksineen

  • Perus- ja sairaanhoito

  • Fysioterapian yksilöhoidot ja toimintakykymittaukset

  • Kuntosaliharjoittelu, tuolivoimistelu ja muut liikunnalliset ryhmät

  • Sauna- ja uima-allasosaston palvelut

  • Jalkaterapia

  • Tarvittaessa tapaaminen toimintaterapeutin tai sosiaaliohjaajan kanssa

  • Monipuolista vapaa-ajantoimintaa, ulkoilua, asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia.

 

Valtiokonttorin ohjeen mukaan vähintään 20 %:n haitta-asteen omaavilla sotainvalideilla on mahdollisuus saada pysyvä hoitopaikka osastolta, mikäli kotona asuminen ei tuettunakaan ole mahdollista. Sotainvalideilla on mahdollisuus myös osa-aikaiseen laitoshoitoon.

Sotainvalidien palveluista voi tiedustella palveluneuvojalta, puh. 040 559 4988.