OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapiaan sisältyy mm.

  • yksilöllisten toimintamahdollisuuksien arviointi
  • apuvälinetarpeen arviointi, kokeilu ja hankinta
  • neuvonta, ohjaus ja konsultaatiopalvelut
  • yksilöllinen tai ryhmässä toteutuva toimintaterapia
  • kotikäynnit
  • asunnon muutostyön tarpeen arviointi ja suunnittelu

Tiedustelut

Myyntipalvelu
Puh. (09) 7527 1046