OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

OSASTO 1

Osasto on 21-paikkainen, ja se sijaitsee 1. kerroksessa.
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan kuntoutusjaksolla olevia sotainvalideja ja -veteraaneja, itsemaksavia asiakkaita, päiväsairaala-asiakkaita sekä päiväkuntoutujia.
Tiedustelut: Toimisto puh. (09) 7527 1054

 

OSASTO 2A

Osasto on 25-paikkainen, ja se sijaitsee 2. kerroksessa.
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeessa olevia sekä kevyempää kuntoutusta tarvitsevia potilaita.
Tiedustelut: Toimisto puh. (09) 7527 2020

 

OSASTO 2B

Osasto on 25-paikkainen, ja se sijaitsee 2. kerroksessa.
Osastolla hoidetaan laitoshoidossa olevia sotainvalideja.  
Tiedustelut: Toimisto puh. (09) 7527 2082

 

OSASTO 3A

Osasto on 25-paikkainen, ja se sijaitsee 3. kerroksessa.
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita. 
Tiedustelut: Toimisto puh. (09) 7527 3020

 

OSASTO 3B

Osasto on 25-paikkainen, ja se sijaitsee 3. kerroksessa.
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita. 
Tiedustelut: Toimisto puh. (09) 7527 3069

 

VIERAILUAJAT OSASTOILLA
klo 13.00 - 18.30

Vierailuaikojen ulkopuolella voi tavata yleisissä tiloissa.