OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA

TERVETULOA OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALAAN TÖIHIN!

Oulunkylän kuntoutussairaala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osaaville ja innokkaille työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Oulunkylän kuntoutussairaalassa työskentelee n. 150 alan ammattilaista, joiden työssä viihtymisestä ja kehittymisestä pidetään huolta. Tärkeitä menestystekijöitä ammatillisen osaamisen lisäksi ovat henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvointi, jota tuetaan monipuolisesti.

Oulunkylän kuntoutussairaala on alun alkaen erikoistunut sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Suurimpana asiakasryhmänä ovat jo nyt sairaalatasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta saavat ikäihmiset (suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat). Itsemaksavien kuntoutusasiakkaiden palvelut räätälöidään yksilöllisesti. Näin työskentelyssä on valinnanvaraa useiden potilas- ja kuntoutusprofiilien myötä.

Työtehtävät meillä ovat haastavia ja motivoivia. Meillä olet aitiopaikalla toteuttamassa korkeatasoista geriatrista kuntoutusta ja hoitoa. Kehittäminen on vahvaa, ja henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti.

Palkka on kilpailukykyinen, jonka lisäksi tarjoamme hyvät henkilöstöedut ja palkitsemisjärjestelmän. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevat mm. oma kuntosali, uima-allas ja liikuntaryhmät.

Oulunkylän kuntoutussairaalaa ylläpitävä Oulunkylän sairaskotisäätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

TIEDUSTELUT

Puh. (09) 752 712

Tarjoamme työtä eripituisiin työsuhteisiin sairaanhoitajille ja lähi-/perushoitajille. Meillä on sijaisuuksia myös ravitsemus- ja siivousalan ammattilaisille.

Voit lähettää avoimen hakemuksen:
hakemus@okks.fi